Informàtic/a de sistemes-seguretat

30/07/2021

Descripció del lloc

Tens ganes d'afrontar un nou repte i integrar-te en un equip especialitzat en el món de la informàtica? Estem buscant un/a informàtic/a de sistemes per integrar-se a l'equip de bonÀrea IT, realitzant tasques de consultoria, auditoria, test d'intrusió, configuració, administració i manteniment dels sistemes de seguretat d'IT. La proposta és treballar al costat de grans professionals, elaborant projectes conjuntament i en els quals totes les aportacions seran ben rebudes i avaluades per la seva implantació. L'empresa està disposada a invertir en recerca i formació necessària pel maneig de tots els equips i tecnologies necessàries en el desenvolupament dels projectes.[+]

Administratiu/va comptable

28/07/2021

Descripció del lloc

Tens experiència com administratiu/va comptable i/o t'apassiona aquest mon? Has realitzat tasques com gestió i control de facturació o similar? Aquesta és la teva oferta! Al departament de comercial estem buscant un/a comptable per a la realització de les següents tasques: - Comptabilitat - Control i gestió de facturació interna - Control d'existències - Control de documentació d'exportacions - Informes del volum de venta i producte - Control de resultats...[+]

Responsable de les instal·lacions elèctriques (Épila, Zaragossa)

28/07/2021

Descripció del lloc

Tens ganes d'afrontar un nou repte en una empresa en ple creixement? Aquesta és la teva oportunitat! Estem buscant un/a responsable d'instal·lacions elèctriques per a la realització de les següents tasques: -Dirigir obres de les instal·lacions elèctriques. -Gestió de la coordinació del personal. -Posada en marxa de les instal·lacions elèctriques i automatització.[+]

Enginyer/a per a la direcció d'obres i projectes (Épila, Zaragoza)

28/07/2021

Descripció del lloc

Tens ganes d'afrontar un nou repte en una empresa en ple creixement? Tens experiència en direcció o col·laboració d'obres i projectes? Ets enginyer/a i vius per la zona de Zaragoza? Aquesta és l'oferta que busques! Busquem un/a enginyer/a per a la direcció d'obres i projectes pel nou complex d'Épila. Les principals tasques a dur a terme seran: - Gestió i control de planificacions. - Control dels industrials. - Contractacions. - Validacions de certificacions. - Control econòmic. - Estudi de solucions constructives...[+]

Responsable-cap d'obra (Épila, Zaragoza)

28/07/2021

Descripció del lloc

Busquem un/a cap d'obra per a les obres del nou complex d'Épila. Les principals tasques que haurà de dur a terme seran: - Control diari a obra. - Coordinació d'industrials externs. - Contractació de mitjans auxiliars. - Recolzament als tècnics directors d'obra. - Control de qualitat. - Control d'albarans. - Recolzament en la revisió de certificacions...[+]

Tècnic/a per a l'àrea fiscal i comptable

28/07/2021

Descripció del lloc

Busquem un/a tècnic/a d'àrea fiscal i comptable que gestioni les obligacions fiscals d'una cartera de clients, que realitzi tota l'entrada de comptabilitat i preparació de models per a la seva presentació a l'Agencia Tributaria i també que faci altres tasques de suport administratiu a l'assessoria.[+]

Responsable de torn NIT

28/07/2021

Descripció del lloc

Tens una enginyeria tècnica i t'agradaria gestionar un equip? T'estem buscant! Desde bonÀrea busquem una persona que pugui desenvolupar les següents tasques: - Responsabilitzar-se del manteniment de les instal·lacions i maquinària, reformes i estudi i muntatge de noves. - Organitzar tasques de mateniment i del personal de manteniment al seu càrrec. - Assegurar el correcte funcionament de les màquines, millorant el manteniment preventiu i reduint el correctiu. - Cumplir amb les normes internes d'higiene personal, bones pràctiques de fabricació i PRL - Mantenir el magatzem d'eines i el material de manteniment preparat per l'ús en qualsevol moment - Estudiar i plantejar o seleccionar la millor opció de compra de maquinària i eines. - Comunicar al superior inmediat, les indicències i els resultats procedents de l'activitat de manteniment. Contracte estable Horari de diumenge nit a dijous nit.(22-6.40h)[+]

Administratiu/va logística/PRL

22/07/2021

Descripció del lloc

Tens experiència en un departament de logística? T'agradaria ampliar coneixements a l'àmbit de la PRL? Aquesta és la teva oportunitat! Treballaràs dintre del departament de logística de bonÀrea a Guissona (Lleida), donant suport en les següents tasques: - Control d'existències de producte - Seguiment queixes HORECA - Gestió de comandes i factures - Suport en tasques de RRHH (vacances, fitxatge...) - PRL: control EPI's, suport en auditoríes internes... Contracte estable Horari de dilluns a divendres de 9 a 18h [+]

Control de qualitat a planta

22/07/2021

Descripció del lloc

Mostreig per la gestió de la qualitat de les matèries primeres, productes intermedis i productes finals comercialitzats segons els estàndards de qualitat[+]

Administratiu/va facturació (temporal)

22/07/2021

Descripció del lloc

Tens dots comunicatives i domines la facturació? Tenim una vacant que et pot encaixar! Desde bonÀrea estem seleccionant a una persona per a treballar a Guissona (Lleida) duent a terme les següents tasques: - Gestió d'albarans - Elaboració de factures - Tracte amb proveïdors - Gestió d'incidències Aquesta posició és temporal amb inici previst a l'octubre 2021 i finalització a mitjans de 2022 Horari: de dilluns a divendres de 8 a 17h[+]

Administratiu/va analista de dades

19/07/2021

Descripció del lloc

Gaudeixes amb l'anàlisis de dades i tens facilitat numèrica? Aquesta vacant és per a tu! Desde bonÀrea tenim una oportunitat laboral per a Guissona on realitzaràs les següents tasques: - Control comandes de les botigues - Anàlisis i seguiment dels preus i comandes - Anàlisis de les desviacions de les botigues - Anàlisis de les previsions de les tendes Horari: de dilluns a divendres de 7 a 15h Contracte estable[+]

Administratiu/va plaques fotovoltaiques

19/07/2021

Descripció del lloc

T'agrada el tracte amb la gent i t'apassiona el tema de les energies renovables? Aquesta oportunitat és per a tu! Desde bonÀrea estem buscant un perfil en ADE o enginyeria capaç de dur a terme les següents tasques: - Ventes comercials - Visites d'obra per Catalunya i Osca (l'empresa proporciona vehicle) - Elaboració de pressupostos, permisos, legalitzacions, càlculs... de les obres d'instal·lacions fotovoltaiques. Horari de dilluns a divendres de 9 a 18h Contracte estable[+]

Responsable de compres

16/07/2021

Descripció del lloc

Tens ganes d'afrontar un nou repte en una empresa en ple creixement? Aquesta és la teva oportunitat! Estem buscant un/a responsable de compres del producte del supermercat per a la realització de les següents tasques: - Gestió de compres: arribar a acords amb proveïdors i generar vincles a llarg termini: Negociació, recerca d'acords, control de comandes i producció. Anàlisi de la informació rebuda i preparació de l'informe econòmic de les propostes per presentar-les al responsable de departament. Treballar en base als acords comercials. Preparació de propostes per al comitè de compres amb estudi compartiu dels PVP's de mercat. Manteniment del PVP, anàlisi de preus de mercat i comparatius. Analitzar tota la informació rebuda referent a les ventes setmanals, marges i índex de competitivitat. Generar raport per tal d'informar a direcció comercial de les ventes, marges i cash flow, així com les desviacions respecte al previst. - Reportar a direcció comercial l'anàlisi de marges, volums, costos i índex de competitivitat. - Control de volums, marges i caducitats: Analitzar i proposar solucions/alternatives/millores respecte al funcionament actual de la secció per tal de complir els objectius marcats. Supervisió de l'estudi de preus i aplicació d'accions correctores per evitar pèrdues de competitivitat. Revisió setmanal de les desviacions per l'aplicació de les no conformitats, mesures correctores quan siguin necessàries. Revisió del compliment dels paràmetres que figuren a la fitxa tècnica i supervisar les possibles desviacions detectades. - Coordinar l'equip, buscant l'assoliment dels objectius marcats: Vetllar per a generar bon ambient en el lloc de feina i crear un ambient motivador. Coordinar l'equip (comercial/administratiu) per tal d'assegurar els objectius i assegurar el bon funcionament de la línia de negoci.[+]

Tècnic/a en relacions laborals

14/07/2021

Descripció del lloc

A bonÀrea estem creixent i et necessitem! A l'assessoria jurídica necessitem incorporar un/a tècnic/a laboral per a la realització de les següents funcions: - Assessorament als clients - Tramitació d'altes i baixes de treballadors - Presentació de models tributaris - Retencions IRPF - Enviament de cotitzacions a la TGSS - Comunicació de Contractes - Registre factures i presentació de models[+]

Administratiu/va proveïdors (temporal)

09/07/2021

Descripció del lloc

Busques una vacant temporal que et permeti dur a terme altres projectes? T'agrada relacionar-te a la feina? Tenim una vacant que et pot interessar! Desde bonÀrea (Guissona) tenim una posició temporal per cobrir una substitució, aproximadament de setembre 2021 a juny 2022. Les tasques que realitzaràs són: - Gestió de compres: entrada de preus, realització i seguiment de comandes, control d'albarans i factures, pagaments a proveïdors - Gestió de personal: Control de les vacances, baixes i permisos, control d'EPI's i formació - Ventes i facturació - Control pressupostari: col·laboració en el control de costos i en l'elaboració de pressupostos Contracte temporal Horari de dilluns a divendres de 9 a 18h[+]

Tècnic/a administratiu/va PRL

07/07/2021

Descripció del lloc

Tens formació en PRL? T'agradaria treballar en una planta industrial? Aquesta és la teva oportunitat! Desde bonÀrea estem seleccionant una persona per a treballar a la planta de producció de Guissona. Les tasques a desenvolupar serien les següents: - Gestió i administració de les tasques de prevenció de riscos laborals (auditoríes, simulacres, formacions, absentisme...) - Planificació i execució de millores de seguretat a les zones de producció, control de treballadors i empreses subcontractades en matèria de prevenció de riscos laborals. - Gestió de màquines (apiladors, toros...) - Tasques administratives de les inversiones, reduccions de costos, tasques de manteniment, controls de temperatura... - Administració de productivitat i implementació de millores Horari de dilluns a divendres de 9 a 18h Contracte 6 mesos + 6 mesos + indefinit [+]

Formador/a per als franquiciats

05/07/2021

Descripció del lloc

Busquem a un/a formador/a per als franquiciats bonÀrea. Les tasques a realitzar son: - Donar suport a l'obertura de les botigues bonÀrea. - Realitzar la formació als franquiciats. [+]

Tècnic/a per a la gestió jurídica, contractual i immobiliària

30/06/2021

Descripció del lloc

Tenim la necessitat d'incorporar de manera immediata un/a graduat/da en Dret per a responsabilitzar-se de tota la gestió jurídica, contractual i immobiliària pròpia del departament de Botigues. [+]

Electromecànic/a torns rotatius M/T/N

23/06/2021

Descripció del lloc

Tens experiència com electromecànic i t'agradaria anar variant de torn? A bonÀrea tenim una posició per a tu! Treballaràs a les nostres instal·lacions de Guissona realitzant les següents tasques: - Manteniment preventiu i correctiu d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió - Control de circuits de refrigeració amb risc de ploriferació de legionella - Control de funcionament de les instalacions generadores de fred - Control de funcionament de les instalacions neumàtiques - Control de temperatures de serveis refrigerats (càmares, muelles, sales de treball...) - Manteniment preventiu i correctiu elèctric i de conservació en servei a tercers - Manteniment preventiu i correctiu de compressors d'aire i auxiliars. - Control de funcionament de les instalacions generadores d'electricitat i calor [+]

Responsable de moll càrrega / descàrrega (Èpila, Saragossa)

18/06/2021

Descripció del lloc

Tens ganes d'afrontar un nou repte en una empresa en ple creixement? T'estem buscant! - Necessitem incorporar a l'equip un/a responsable de moll càrrega/descàrrega . - Gestió i explotació de moll de càrrega/descàrrega. - Gestió de les rutes de tots els camions. [+]

Gruista obra civil

17/06/2021

Descripció del lloc

Tens el carnet de gruista i vius a Guissona o rodalies? Tenim un projecte per a tu! Colaborarás com a gruista en el projecte de la nova residència de bonÀrea en Guissona. Horari de dilluns a divendres de 8 a 13h i de 14 a 19h Contracte temporal per 12-18 mesos [+]

Responsable administratiu/va (Épila, Zaragoza)

16/06/2021

Descripció del lloc

Tens ganes d'afrontar un nou repte en una empresa en ple creixement? T'estem buscant! Necessitem incorporar a l'equip un/a responsable administratiu/va que pugui desenvolupar les tasques administratives pertinents, gestió laboral (control d'altes-baixes, nòmines, absentisme, control productivitat...) i la prevenció de riscos laborals junt amb el responsable de planta durant el desenvolupament de totes les activitats de la plataforma logística d'Épila. És necessari que aquesta persona tingui disponibilitat per venir a Guissona (Lleida) 1 any aproximadament. Després, el seu lloc de treball serà a Épila (Zaragoza).[+]

Coordinador/a de Seguretat

15/06/2021

Descripció del lloc

Busquem a un tècnic/a en Prevenció de Riscos Laborals orientat principalment a realitzar visites de seguiment en obres de construcció i assumir algunes Coordinacions de Seguretat. [+]

Infermer/a per a la Fundació de Guissona

15/06/2021

Descripció del lloc

Busquem a un/a infermer/a per a la Fundació de Guissona. Les tasques a desenvolupar: - Tenir cura dels residents. - Controls i seguiments mèdics - Realitzar les cures necessàries als residents [+]

Responsable del nou taller de maquinària (Épila, Zaragoza)

11/06/2021

Descripció del lloc

Tens ganes d'afrontar un nou repte en una empresa en ple creixement? Segueix llegint! El departament d'enginyeria està buscant una persona responsable del nou taller de maquinària a Épila. La nova incorporació s'encarregarà de definir i comprar les eines necessàries per poder fabricar la maquinària de manutenció (transportadors, elevadors, shuttles, urpes robot, desviadores, etc...) que s'assignaran a aquest taller. La creació d'aquest taller serà des del principi, per aquest motiu, també haurà de ser responsable de seleccionar i incorporar l'equip humà necessari, propi o extern, per a la realització del treball. Una altra de les tasques assignades per aquesta persona serà el control de la càrrega de treball del taller i el seu rendiment econòmic. A més, també haurà de comprar i gestionar totes les peces necessàries com torns, làsers, tubs... entre altres tasques quotidianes.[+]

Tècnic/a muntatge fotovoltaica

10/06/2021

Descripció del lloc

Tens experiencia en muntatge d'estructures fotovoltaiques i vius a la província de Lleida? Segueix llegint.... Treballaràs en les diferents instal·lacions de panells solars de granges i vivendes situades a la província de Lleida. Les principals tasques a realitzar són: - Instal·lació d'estructures fotovoltaiques - Recurs preventiu: control de les mesures de seguretat i prevenció de les subcontrates - Seguiment de les instal·lacions - Descàrrega de material - Informes de les obres que s'estàn executant. Contracte 6 mesos + 6 mesos + indefinit [+]

Mecànic/a de carretilles, transpaletes i plataformes elevadores (Guissona)

07/06/2021

Descripció del lloc

¿Vius a Guissona o rodalies i tens formació en mecànica de vehicles? No dubtis en inscriure't en aquesta vacant Treballaràs a Guissona (Lleida) realitzant manteniments preventius i correctius de les carretilles, transpaletes i plataformes elevadores de l'empresa. Contracte de 6 mesos + 6 mesos + indefinit Horari de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15 a 19h[+]

Mecànic/a de carretilles, transpaletes i plataformes elevadores (Èpila)

07/06/2021

Descripció del lloc

Tenim un projecte per a tu! Durant un any, t'estarem formant a Guissona (Lleida) per a que puguis reparar les nostres carretilles i traspaletes, d'aquesta manera, d'aqui un any al maig de 2022 puguis treballar desde Èpila (Saragossa) com a responsable del manteniment d'aquestes. Horari de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15 a 19h Contracte de 6 mesos + 6 mesos + indefinit T'interessa? Doncs no dubtis en inscriure't a la vacant[+]

Enginyer/a mecànic/a industrial

26/05/2021

Descripció del lloc

¿Tens l'enginyeria industrial/mecànica i t'agradaria treballar en un entorn industrial agroalimentari? ¿Vius a Guissona o aprop? Segueix llegint... Des de bonÀrea et donem l'oportunitat d'estar en el departament d'enginyeria per a dur les següents tasques: - Disseny en 3D de projectes - Execució dels projectes, cap d'obra supervisant equips d'entre 2-6 persones - Elaboració de pressupostos dels projectes. - Disseny 3D del centre de mecanitzat[+]

Responsable de manteniment d'instal·lacions, tractament d'aigua i gestió de residus

18/05/2021

Descripció del lloc

T'agraden els reptes? Vols treballar en una empresa en ple creixement? Segueix llegint... El departament d'enginyeria necessita incorporar a l'equip un/a nou/va responsable per a la nova planta d'Épila. El principal objectiu d'aquesta figura serà el control i el manteniment de les instal·lacions. Inicialment, la seva funció serà més genèrica i s'encarregarà de ETAP, EDAR, tractaments químics d'aigua, residus, fred industrial, electricitat, aire comprimit, etc., sempre amb l'ajuda dels tècnics i responsables de Guissona i amb el suport tècnic d'empreses subcontractades. A mesura que la nova planta d'Épila vagi creixent, aquest persona s'anirà centrant i especialitzant més en ETAP, EDAR, tractaments químics d'aigua, residus i tot allò relacionat. La formació serà d'aproximadament 1-2 mesos a Guissona. Posteriorment, el lloc de treball serà a Épila.[+]

Informàtic/a programador/a

14/07/2021

Descripció del lloc

Es necessita informàtic/a programador/a per integrar-se a l'equip de bonÀrea IT, realitzant tasques de suport a l'usuari, configuració d'equips/servidors i programació amb llenguatges Java, html, javascript, SQL, etc., utilitzant tecnologies com poden ser GIT, Jenkins, Nexus, SonarQube, JasperReports, Docker etc. [+]

Project Leader per a projectes d'automatització (Épila, Zaragoza)

29/04/2021

Descripció del lloc

El departament d'enginyeria té la necessitat d'incorporar 2 project leaders projectistes d'automatització. Durant uns dos anys executarà obres de manutenció (definició del procés i del layout segons necessitats del client intern, planificació i seguiment de l'obra, coordinació de tasques amb la resta de departaments, compra de materials i serveis, control del pressupost, terminis i qualitat de l'obra, posta en marxa i entrega de la instal·lació) a La Closa (Guissona) per després executar-ne a Épila. Per aquesta raó, seria convenient que fos aragonès/a o disposat/da a fixar la residència a Épila. A mig termini, haurà de ser el/la nostre/a Responsable de Manutenció a Èpila. Estem buscant tècnics sèniors, amb un mínim de deu anys d'experiència en gestió de projectes d'automatització per tal d'assumir responsabilitats importants de manera immediata. [+]

Projectista mecànic/a de maquinària de manutenció (Épila, Zaragoza)

23/03/2021

Descripció del lloc

El departament d'enginyeria té la necessitat d'incorporar un/a projectista mecànic/a per a dissenyar maquinària de manutenció (barqueta, caixa, palet, producte càrnic...) i fer-ne el seguiment per a la compra dels components comercials o especials (làser, plegadora, fresa, torn, injecció de plàstic, extrusió alumini, impressió 3D...), el muntatge a taller intern o extern, l'electrificació, la programació i la posta en marxa fins entregar-la operativa als nostres clients interns. Durant aproximadament uns dos anys realitzarà aquestes tasques a Guissona (Lleida) i posteriorment haurà d'anar a realitzar-les a Épila (Zaragoza). Per tant, necessitem algú de la zona de Zaragoza amb disponibilitat per canviar de residència un parell d'anys i venir a Guissona.[+]

Xòfer/Xòfera per a cuba de pinso

21/06/2021

Descripció del lloc

Busquem a un xòfer/xòfera per a cuba de pinso amb base a Bujaraloz-Lleida.[+]

Operaris/es de producció

18/12/2020

Descripció del lloc

Busquem operaris/es per a les diferents vacants de línies de producció. Les tasques a realitzar son les següents: - Tasques de ganivet. - Envasar i etiquetar. - Pesatge i logística.[+]

Carretoner/a a Guissona

17/12/2020

Descripció del lloc

Busquem mossos/as de magatzem i carretoners/es amb experiència per realitzar tasques pròpies del lloc de treball com la càrrega i descàrrega de camions, distribució i ubicació de mercaderia, etc.[+]

Frigorista industrial

11/12/2020

Descripció del lloc

Tasques i responsabilitats: Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions generadores de fred Control de funcionament de les instal·lacions generadores de fred Control de temperatures de serveis refrigerats (cambres, molls, sales de treball...) Manteniment preventiu i correctiu d'instal·lacions de refrigeració a tercers[+]

Manteniment industrial / Electromecànic Guissona

09/03/2021

Descripció del lloc

Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions. Habilitats i competències: - Capacitat per llegir i interpretar els esquemes elèctrics i d'explicar-ho als altres membres de l'equip. - Capacitat per instal·lar maquinària industrial elèctrica (motors, variadors, bombes hidràuliques, sensors...). - Capacitat per resoldre avaries. - Habilitats per reaccionar i improvisar si alguna cosa no surt com s'esperava. - Ajut als seus superiors en la investigació. - Disseny, desenvolupament i reparació dels equips elèctrics - Col·laboració en tasques no elèctriques.[+]