Delineant expert en BIM (Épila, Zaragoza)

03/08/2020

Descripció del lloc

Necessitem incorporar al departament d'enginyeria un/a tècnic/a amb formació en BIM, per tal de dibuixar amb aquesta metodologia i mantenir actualitzats els models que les enginyeries externes ens faciliten.[+]

Analista de laboratori

30/07/2020

Descripció del lloc

Busquem un/a analista de laboratori per a realitzar tasques com les següents: Anàlisis de la proteïna bruta, molturat de mostres, gestió de resultats, rutina NIR, selecció de mostres per anàlisis, etc. [+]

Delineant (expert en BIM)

28/07/2020

Descripció del lloc

Necessitem incorporar al departament d'enginyeria un/a tècnic/a amb formació en BIM, per tal de dibuixar amb aquesta metodologia i mantenir actualitzats els models que les enginyeries externes ens faciliten.[+]

Enginyer/a de projectes

24/07/2020

Descripció del lloc

Busquem un/a enginyer/a junior per a donar suport als tècnics del departament d'Elaborats (inversions). Les principals tasques que haurà de dur a terme seran: - Seguiment de les instal·lacions i obra civil. - Gestió d'entrada i coordinació de màquines fins la seva ubicació definida. - Presa de dades de camp per a la preparació d'inversions. - Contrastar mediacions reals amb CAD previstos. - Presa de mides CAD reals de planta per a traslladar als plànols. [+]

Enginyer/a industrial (Épila, Zaragoza)

24/07/2020

Descripció del lloc

Busquem un/a enginyer/a per Épila amb experiència en plantes d'alimentació, principalment en làctics o panificadores. Aquesta persona hauria d'estar disposada a traslladar-se a Guissona durant uns 3 o 4 anys previs a la incorporació a Épila. Les seves tasques principals seran les següents: - Reunions amb proveïdors per buscar la millor solució. - Escandalls i ROI de les inversions. - Treballar a Guissona a planta durant un temps per tal de conèixer tot el procés i definir què necessitem. - CAD de plantes.[+]

Administratiu/va

23/07/2020

Descripció del lloc

Busquem una persona per a la realització de tasques administratives vàries dins l'àrea d'administració i de producció al departament d'escorxador d'aus, principalment per a fer seguiments i controls de diferents indicadors lligats a les dues àrees esmentades. [+]

Assessor/a de botigues per a Madrid (autònom/a)

07/07/2020

Descripció del lloc

Busquem una persona per a gestionar la inauguració de les botigues, fer el seguiment del planning d'auditories i donar suport a les botigues en funcionament. Les principals tasques seran: - Realitzar totes les activitats necessàries que assegurin una correcta inauguració. - Dirigir i controlar la inauguració d'una botiga donant tot el suport necessari a la mateixa activitat. - Contrastar i consolidar els coneixements dels franquiciat i/o personal de la botiga en tot allò relacionat amb la gestió comercial i administrativa de la botiga. - Atendre els suggeriments i comentaris de la botiga transmetent-les al responsable de franquiciats. - Realitzar les auditories d'imatge i qualitat segons el planning establert. - Procedir als controls d'inventaris realitzant recomptes físics a les botigues segons els programa. - Actuar en aquelles incidències i necessitats que es comuniquen des de la central. - Elaborar els controls necessaris segons normes ISO 90012000 - Realitzar el control, seguiment i suport de les botigues de la zona assignada.[+]

Assessor/a de botigues per a Lleida (autònom/a)

07/07/2020

Descripció del lloc

Busquem una persona per a gestionar la inauguració de les botigues, fer el seguiment del planning d'auditories i donar suport a les botigues en funcionament. Les principals tasques seran: - Realitzar totes les activitats necessàries que assegurin una correcta inauguració. - Dirigir i controlar la inauguració d'una botiga donant tot el suport necessari a la mateixa activitat. - Contrastar i consolidar els coneixements dels franquiciat i/o personal de la botiga en tot allò relacionat amb la gestió comercial i administrativa de la botiga. - Atendre els suggeriments i comentaris de la botiga transmetent-les al responsable de franquiciats. - Realitzar les auditories d'imatge i qualitat segons el planning establert. - Procedir als controls d'inventaris realitzant recomptes físics a les botigues segons els programa. - Actuar en aquelles incidències i necessitats que es comuniquen des de la central. - Elaborar els controls necessaris segons normes ISO 90012000 - Realitzar el control, seguiment i suport de les botigues de la zona assignada.[+]

Veterinari/a per a granja de truges (Barbastro, Huesca)

17/06/2020

Descripció del lloc

Busquem un/a veterinari/a per donar suport en tasques de gestió en una granja de truges a Barbastro, amb l'objectiu de millorar resultats i mantenir certificacions.[+]

Arquitecte/a tècnic/a

16/06/2020

Descripció del lloc

Busquem un/a arquitecte/a tècnic/a per al departament d'enginyeria per tal de cobrir una baixa de paternitat a partir del setembre 2020. Les principals tasques que haurà de realitzar són les següents: - Direcció executiva d'obres d'edificació. - Tasques de suport a l'arquitecte superior de l'equip. Petits càlculs, realització de plànols, gestió de reunions i visites... - Tasques prèvies a una obra: pla de control de qualitat, recerca de proveïdors, realització d'amidaments, comparatives, gestió de compres i proveïdors...[+]

Informàtic/a hardware (Épila, Zaragoza)

10/06/2020

Descripció del lloc

Busquem un/a informàtic/a per al departament de Comercial Alimentació Humana per a la realització de les següents tasques: - Manteniment i reparació de terminals de mà. - Muntatge i instal·lació de PC's. - Instal·lació i manteniment de Software. - Manteniment i reparació d'impressores. - Manteniment i reparació de dispositius de lectura de codi de barres. - Manteniment i reparació de portàtils. - Manteniment de xarxes.[+]

Enginyer/a tècnic/a per a la secció d'instal·lacions mecàniques

05/03/2020

Descripció del lloc

Es busca un/a tècnic/a per al control i l'execució d'obres amb un marcat component de mecànica industrial. Les principals tasques que haurà de dur a terme són: - Haurà de valorar tècnicament i econòmicament les inversions d'obres planificades pels diferents departaments de l'empresa. - Haurà de planificar i executar les obres específiques a les característiques i a l'especialització i formació dels tècnics. - Haurà de dirigir les obres de les inversions aprovades. - Haurà de gestionar les compres i les factures dels equips i materials per obres. - Haurà de controlar els resultats econòmics de les obres que s'executen, i ajudar en els resultats de la secció. - Haurà de donar suport en la planificació de la secció, departament i empresa.[+]

Comercial de grans comptes i licitacions

02/03/2020

Descripció del lloc

Busquem un/a comercial de grans comptes i licitacions per a la negociació amb grans grups i la presentació de licitacions a nivell local, regional i nacional. Les principals tasques que haurà de dur a terme seran: - Negociació d'acords anuals amb els clients a nivell de condicions comercials, condicions financeres, logística... - Generació de noves vies de negoci i captació de noves comptes. - Revisió de butlletins locals, regionals i nacionals per buscar i analitzar les convocatòries d'interès. Anàlisis normatiu de Convocatòries i licitacions. - Presentació de licitacions (sobres i documents): redacció de memòries tècniques, ofertes econòmiques i recopilació i revisió de documentació administrativa. - Seguiment de la cartera de clientes i dels programes guanyats en licitacions a nivell de volum de negocis, assortit de producte, logística i facturació. - Treballar de manera coordinada amb la resta dels departaments (logística, producció, qualitat...) i membres de l'equip comercial.[+]

Operaris/es de producció a Guissona.

10/01/2020

Descripció del lloc

Busquem operaris/es per a les diferents vacants de línies de producció. Les tasques a realitzar son les següents: - Tasques de ganivet. - Envasar i etiquetar. - Pesatge i logística. [+]

Enginyer/a d'avantprojectes

14/04/2020

Descripció del lloc

Necessitem incorporar al departament d'enginyeria un/a enginyer/a per al desenvolupament d'avantprojectes, des de l'informe fins als plànols. És necessari que tingui coneixements específics en la part d'obra civil i interès per aprendre en d'altres temes de la indústria alimentària (maquinària, manutenció, seguretat, PCI..). També participarà en el disseny del nou complex d'Épila.[+]

Manteniment industrial / Electromecànic Guissona

18/04/2019

Descripció del lloc

Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions. Habilitats i competències: - Capacitat per llegir i interpretar els esquemes elèctrics i d'explicar-ho als altres membres de l'equip. - Capacitat per instal·lar maquinària industrial elèctrica (motors, variadors, bombes hidràuliques, sensors...). - Capacitat per resoldre avaries. - Habilitats per reaccionar i improvisar si alguna cosa no surt com s'esperava. - Ajut als seus superiors en la investigació. - Disseny, desenvolupament i reparació dels equips elèctrics - Col·laboració en tasques no elèctriques.[+]

RESPONSABLE DE MANTENIMENT PER LA PLANTA DE SUBPRODUCTES

05/06/2020

Descripció del lloc

-Gestionar un equip de treball d'unes 10 persones repartits en 3 torns. (vacances, torns, baixes, caps de setmana, etc) -Coordinar totes les tasques de manteniment preventiu i correctius de la planta planta - Tractar amb proveïdor i tallers externs per la compra de materials o serveis. - Capacitat de prendre decisions en situacions critiques. - Utilitzar l'eina informàtica GIM per gestionar tot el manteniment. - Vetllar pel compliment dels requisits de prevenció de riscos laborals [+]