Electromecànic/a manteniment Bujaraloz (Zaragoza)

13/05/2022

Descripció del lloc

Tens formació en electromecànica i t'agradaria treballar a Bujaraloz? Segueix llegint... Estem buscant una persona per a treballar a la fàbrica de pinsos Bujaraloz (Zaragoza) per a realitzar les següents tasques: - Cumplir el programa de manteniment preventiu per a que les màquines i instal·lacions estiguin en óptimes condicions operatives, tant la part elèctrica com mecànica, segons els procediments de l'empresa. - Mantenir el correcte estat elèctric de les instal·lacions en general, maquinària, cablejat, components dels taulers elèctrics... - Mantenir el correcte estat mecánic de les instal·lacions en general, maquinària, sorolls extranys, estat dels rodaments i cintes - Respectar les normes d'higiene, seguretat, mediambient i PRL Contracte estable Horari rotatiu setmanal Matí, Tarda i Nit + dissabtes i festius a convenir[+]

Frigorista àrea de Barcelona

09/05/2022

Descripció del lloc

Vius a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i tens experiència com a frigorista? Segueix llegint... Tindràs l'oportunitat de treballar a prop de casa voltant per les diferents tendes de bonÀrea realitzant el manteniment de les instal·lacions de clima i refrigeració. Les tasques a desenvolupar seràn: - Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions generadores de fred - Control de funcionament de les instal·lacions generadores de fred - Control de temperatures de serveis refrigerats (cambres, molls, sales de treball...) - Manteniment preventiu i correctiu d'instal·lacions de refrigeració a tercers Horari partit de dilluns a divendres Inici 7.30h a Montcada i Reixach. Després desplaçament a les tendes de la província de Barcelona que toquin. Contracte estable [+]

Tècnic/a elèctric/a industrial (Épila)

04/05/2022

Descripció del lloc

Busquem un/a tècnic elèctric per a empresa situada en BonArea Épila, dedicada a fer treballs elèctrics. Funcions: - Cablejat i Interpretació d'esquemes de comandament en quadres de control. - Cablejat i muntatge de quadres de potència. - Muntatge de safates i canalitzacions. - Instal·lació de lluminàries, preses de corrents, etc. - Execució de noves instal·lacions elèctriques. - Gestió d'equips de treball. - Coordinació i gestió d'obres. - Alt coneixement de materials elèctrics. - Coordinació i gestió de manteniments de les instal·lacions. - Control de costos d'obra. - Supervisió i control de subcontractes.[+]

Encarregat/da manteniment mecànic TARDA

22/04/2022

Descripció del lloc

Tens experiència prèvia en manteniment mecànic industrial i t'agradaria assumir responsabilitat? Aquesta vacant és per a tu! Estaràs a la fàbrica de Guissona, gestionant l'equip del torn de tarda de les seccions de mecànica general i de les seccions del departament de comercial. Les tasques a realitzar son: - Organitzar, coordinar i supervisar les activitats de manteniment de les seccions de mecànica general (depuradora, vapor, aigua i residus) i de les seccions del departament de comercial. - Acordar amb els usuaris que envien peticions de feina a mecànica closa, com realitzar les tasques cumplint amb: els terminis de temps, la qualitat i la prevenció de riscos laborals. - Realització de tasques correctives i preventives de totes les instal·lacions de mecànica general (depuradora, vapor, aigua i residus) i de les seccions del departament de comercial Contracte estable Horari intensiu de tarda (14-22h) de dilluns a divendres[+]

Operari/a manteniment Verdú

11/04/2022

Descripció del lloc

Si ets de Verdú (o rodalies com Tàrrega) i el teu punt fort és l'electricitat o la mecànica... Segueix llegint! A Verdú tenim situada la incubadora de bonÀrea i estem buscant una persona que pugui realitzar les següents tasques: - MANTENIMENT DE INCUBADORES I NAIXEDORES (Entrar a la tablet les tasques realitzades, seguir les instruccions del responsable de manteniment de la incubadora, realització de manteniment preventiu i correctiu) - RESPONSABLE DE LA PREPARACIÓ DE LA CÀRREGA DE LES MÀQUINES INCUBADORES (Entrar els carros d'ous de la sala de fumigació, Col.locar els albarans d'ous en cada una de les partides (Lots) i comprovar que son correctes, Seguir les instruccions dels responsables, Canviar els ous dels carros de granja al carros de incubadora) Contracte estable Torn rotatiu matí i tarda[+]

Tècnic/a manteniment NIT

15/03/2022

Descripció del lloc

Tens formació en electromecànica i busques un horari de NIT? Aquesta és la teva oportunitat! Treballaràs a les instal·lacions de bonÀrea situades a Guissona realitzant les següents tasques: - Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions. Habilitats i competències: - Capacitat per llegir i interpretar els esquemes elèctrics i d'explicar-ho als altres membres de l'equip. - Capacitat per instal·lar maquinària industrial elèctrica (motors, variadors, bombes hidràuliques, sensors...). - Capacitat per resoldre avaries. - Habilitats per reaccionar i improvisar si alguna cosa no surt com s'esperava. Horari intensiu en torn de nit de dilluns a divendres de 22 a 6h Contracte estable[+]

Tècnic/a manteniment MATÍ

15/03/2022

Descripció del lloc

Tens formació en electromecànica i busques un horari de MATÍ? Aquesta és la teva oportunitat! Treballaràs a les instal·lacions de bonÀrea situades a Guissona realitzant les següents tasques: - Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions. Habilitats i competències: - Capacitat per llegir i interpretar els esquemes elèctrics i d'explicar-ho als altres membres de l'equip. - Capacitat per instal·lar maquinària industrial elèctrica (motors, variadors, bombes hidràuliques, sensors...). - Capacitat per resoldre avaries. - Habilitats per reaccionar i improvisar si alguna cosa no surt com s'esperava. Horari intensiu en torn de MATÍ de dimarts a dissabte de 6 a 14h Contracte estable[+]

Manteniment electromecànic Matí

21/02/2022

Descripció del lloc

Busques millorar el teu horari i fer jornada intensiva de matí? Participa en aquesta vacant! Estaràs al departament d'escorxador d'aus de bonÀrea situat a Guissona, realitzant les següents tasques: - Detecció i informació d'anomalies detectades - Realitzar les tasques respectant les normes de qualitat, higiene y mediambient. - Manteniment preventiu i correctiu - Completar correctament els informes de treball i els controls periódics. - Reparar o substituir peces deficients Horari intens de matí (6-14h) de dilluns a divendres Contracte estable[+]

Manteniment Depuradora

18/02/2022

Descripció del lloc

La teva especialitat és la mecànica i la electricitat i t'agradaria treballar a la depuradora? Segueix llegint... Estem buscant 2 persones per a realitzar el mateniment de la depuradora de bonÀrea que dona servei a tota la planta industrial, la qual està situada a Guissona. Les tasques a realitzar son: - Operacions de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions de depuració d'aigues residuals i la futura planta de biogàs. - Manteniment elèctric i mecànic de les instal·lacions - Capacitat per llegir i interpretar els esquemes elèctrics. - Mantenir en correcte estat els diferents equips de les instal·lacions (motors, variadors, bombes, compressors, sensors...). - Capacitat per resoldre avaries. Horari de dilluns a divendres fixe de tarda ( de 14h a 22h) + 1 guàrdia al mes (compensable) Contacte estable [+]

Tècnic/a manteniment MATÍ

09/02/2022

Descripció del lloc

Tens formació en electromecànica i busques un horari de matí? Aquesta és la teva oportunitat! Treballaràs a les instal·lacions de bonÀrea situades a Guissona realitzant les següents tasques: - Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions. Habilitats i competències: - Capacitat per llegir i interpretar els esquemes elèctrics i d'explicar-ho als altres membres de l'equip. - Capacitat per instal·lar maquinària industrial elèctrica (motors, variadors, bombes hidràuliques, sensors...). - Capacitat per resoldre avaries. - Habilitats per reaccionar i improvisar si alguna cosa no surt com s'esperava. Horari de dilluns a divendres de 6 a 14h Contracte estable[+]

Encarregat/da taller elèctric (Épila)

16/12/2021

Descripció del lloc

Vols ser la persona responsable d'aixecar un taller desde 0? T'agradaria gestionar un equip? Aquesta vacant és per a tu! En aquesta posició desenvoluparàs un taller des del principi del projecte a les noves instal·lacions d'Épila (Zaragoza). Mica en mica l'equip s'anirà engrandint. Les tasques principals són: - Seguiment i control de les tasques que realitzen els operaris (a nivell de seguretat, qualitat i productivitat) - Assignació d'operaris a executar una obra, juntament amb els tècnics de la secció - Gestió i compra de materials i Stocks del Taller per utilitzar en les obres a executar - Assegurar cumpliment de normativa de treball, protocols i PRL - Control de materials i stock d'oficina Contracte de 6 mesos + 6 mesos + indefinit Horari de 8 a 18h de dilluns a divendres[+]

Manteniment industrial / Electromecànic/a Guissona

09/03/2021

Descripció del lloc

Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions. Habilitats i competències: - Capacitat per llegir i interpretar els esquemes elèctrics i d'explicar-ho als altres membres de l'equip. - Capacitat per instal·lar maquinària industrial elèctrica (motors, variadors, bombes hidràuliques, sensors...). - Capacitat per resoldre avaries. - Habilitats per reaccionar i improvisar si alguna cosa no surt com s'esperava. - Ajut als seus superiors en la investigació. - Disseny, desenvolupament i reparació dels equips elèctrics - Col·laboració en tasques no elèctriques.[+]