Electromecànic fàbrica de Lleida

05/11/2020

Descripció del lloc

Tasques de manteniment electromecànic preventiu i correctiu[+]

Electromecànic fàbrica de Bujaraloz

05/11/2020

Descripció del lloc

Tasques de manteniment electromecànic preventiu i correctiu[+]

Recanvista manteniment

30/10/2020

Descripció del lloc

- Ordenar i netejar els 4 magatzems de manteniment - Realitzar l'inventari del material al software de control - Atenció als proveïdors - Petició materials a proveïdors - Petició material i paqueteria - Assegurar un estoc mínim de recanvis - Gestionar les incidències de facturació amb proveïdors - Gestionar l'enviament de paqueteria del departament - Gestionar les compres - Realitzar la petició d'ofertes de materials - Gestionar els albarans i les factures[+]

Manteniment industrial / Electromecànic Guissona

18/04/2019

Descripció del lloc

Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions. Habilitats i competències: - Capacitat per llegir i interpretar els esquemes elèctrics i d'explicar-ho als altres membres de l'equip. - Capacitat per instal·lar maquinària industrial elèctrica (motors, variadors, bombes hidràuliques, sensors...). - Capacitat per resoldre avaries. - Habilitats per reaccionar i improvisar si alguna cosa no surt com s'esperava. - Ajut als seus superiors en la investigació. - Disseny, desenvolupament i reparació dels equips elèctrics - Col·laboració en tasques no elèctriques.[+]

Mecànic de camions

08/10/2020

Descripció del lloc

Mecànic de camions, realitzarà tant feines de manteniment com de reparació.[+]

RESPONSABLE DE TORN DE MANTENIMENT DEPARTAMENT D'AUS

02/10/2020

Descripció del lloc

- Gestionar un equip de treball d'unes 10 persones repartits en 3 torns (vacances, torns, baixes, caps de setmana, etc) - Coordinar i siupervisar totes les tasques de manteniment i instal·lacions del torn - Gestionar documentalment via software les tasques assignades als operaris de manteniment - Vetllar el compliment dels requisits de prevenció de riscos laborals i de qualitaTt [+]